Martedì, 20 Luglio 2021 16:29

Fornitura di n. 40 elettropompe sommerse e relative utilities per U.O. depurazione – gara n. 8227095

DETERMINA A CONTRARRE